Michal Bartyzal

Profil

Michal Bartyzal (Ing. arch.) absolvoval pardubické gymnázium Dašická, ve vzdělání pokračoval na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze zakončeného bakalářským projektem Revitalizace Veletržního paláce pod vedením profesora Hájka. Diplomovou práci na téma Zámecké předpolí ve Valticích vedenou profesorem Hrůšou obhájil na katedře architektury Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Sbíral projekční zkušenosti v divizi architektury nadnárodní společnosti Obermeyer Helika. Získané znalosti postupně rozšířil o poznatky územního plánování působením na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic.

Následně založil architektonickou kancelář Bartyzal působící v oblasti architektury a urbanismu se sídlem v Pardubicích od roku 2018.